Press "Enter" to skip to content

Redacția

Revistă de cultură sub egida Editurii Minela, Radio Vocativ,

Serile Literare ArteDiem Bucureşti şi

Asociației Cenaclul de la Roma 

ISSN 2501-0964

Pentru abonamente sau colaborări :  +40786061630  edituraminela@gmail.com

Revista se editează trimestrial și în format tipărit.

Director Valeriu DG Barbu

Redactor-Şef Claudia Minela

Redactori:

Felix Nicolau, Angela Mamier Nache (Franța),

Nuța Istrate Gangan (SUA) Raluca Neagu, Ştefan Paraschiv, Bogdan Imurluc

(autorii textelor răspund pentru conținutul acestora)

copyright radiovocativ 2016